• 25.11.2022

Okul Öncesi Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi, doğumdan, zorunlu eğitim dönemine kadar, çocukların gelişim özellikleri, kişisel farklılıkları ve yetenekleri göz önünde bulundurularak, çocukların sağlıklı bir şekilde duygusal fiziksel, dil, sosyal ve zihinsel açıdan gelişimlerini destekleyici, olumlu insani temellerinin oluşturulduğu, yaratıcı yeteneklerin ortaya çıkarıldığı, çocukların kendi kimliklerinin inşa edip özgüven sahibi olmarının sağlandığı, aile üyeleri ve eğitim kadrolarının etkin olduğu sistematik bir eğitim süreci olarak tanımlayabiliriz.

2. Okul Öncesi Eğitimin Önemi Nedir?

Yaklaşık 17 yaşına kadar olan zihinsel gelişim sürecinin yüzde 55’ inin 4 yaşına kadar, yüzde 30’ unun 3-4 yaşlardan 8 yaşına kadar, yüzde 25’inin ise 8-17 yaşlarında elde edildiğini varsayarsak, 0-6 yaş grubu için, çocuğun gelişiminin hızla artış gösterdiği seneler diyebiliriz. Bu dönemde temeli oluşturulan beden sağlığının ve kimlik bilincinin ileri yaşlarda aynı süreklilikte gelişme olasılığı yüksektir. Bu sebeple çocuğun sağlıklı bir kişiliğe olması bakımından okul öncesi eğitime önem arz etmektedir. Bununla beraber çocuğun okul öncesi dönemde aldığı eğitim ve kazandığı tecrübelerin, ileriki yaşamında kavrama yeteneği ve akademik başarısıyla ilişkili olduğu aşikardır.

Okul Öncesi Eğitim- Kreş

Günümüzde özellikle büyük şehirlerde ebeveynlerin yoğun iş temposu, oyun bahçelerinin fazla bulunmaması gibi sebeplerle gelişmekte olan çocuğun bakımı, beslenmesi, eğitimi, bilgisi yeterli olmayan bireylerle veya anneanne ve babaanne tarafından apartman dairelerinde yürütülmeye çalışılmaktadır. Çocuklar bu koşullarda ne kadar iyi bakılırsa bakılsın ve fazla ilgi görse dahi, sosyal ve bilişsel gelişimini ortaya çıkaramadığı arkadaşlara ve etkinlik ortamına, ayrıca evde kendisine sağlanamayan eğitim koşullarına erişmeye ve sistemli bir eğitim programına dahil olabilmesi için ailenin dışında eğitimcilere ve akranlarına ihtiyacı vardır.

bursa özel okul,bursa kolej

Bizi Güçlü Kılanlar Partnerlerimiz

bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej
bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej bursa özel okul,bursa kolej
  • © 2022 Akademik Koleji Danışmanlık ve Eğitim Öğretim Hizmetleri
  • bursa özel okul,bursa kolej